نفت و گاز

كانكتورهای  نفت و گاز

Oil & Gas Connector Products

شركت كارن با شناخت دقیق از الزامات طراحی و تست و ساخت انواع كانكتورهای مورد استفاده در صنایع نفت و گاز و انرژی توانایی طراحی و تولید انواع كانكتورهای الكتریكی و مخابراتی در حوزه صنعت نفت و گاز را دارد .

در صنعت نفت و گاز انواع كانكتورهای الكتریكی با فن آوری های بالا مورد استفاده قرار می گیرند .

كانكتورهای الكتریكی ضد انفجار در صنعت گاز

كانكتورهای الكتریكی مورد استفاده در سیال های مختلف ( نفت و .. )

كانكتورهای مورد استفاده در كلیه سیستم های داده برداری صنعت حفاری

A2YPT3DEyL

FeqbdKNEcZ

 

 

0ECZHBhSeP