هوایی

كانكتور های هوایی 

افزایش اعتماد صنایع به یك" سیستم عمومی اتصالی " كه در آن همه رساناها (سیم ها) به یك پین مادگی متصل می شوند، نقطه اوج دستیابی به یك اتصال الكتریكی مناسب بود.مزیت قاطع این رهیافت متكی به سیستم پین از پشت آزاد شونده است.

 

قطعاتی كه از سیستم از پشت آزادشونده استفاده می كنند - با اندازه ها، شكل ها، مواد ساختاری و  سیستم های كوپلینگ گوناگون با تركیبهای مختلف- یك گستره وسیع از گزینه ها اعم از پیكربندیهای آب بند(مقاوم محیطی) یا غیرآب بند را پیش روی OEM، برای رفع نیازهایش، قرار دارند.حال اجازه دهید نگاهی بیاندازیم به عضوهای سیستم مجتمع اتصالات، چه آنهایی كه دارای قطعات انحصاری هستند (با برچسبITS) و چه آنهایی كه دارای (طرحهای نظامی) یا NAS می باشند.

كانكتورهای مینیاتوری استوانه ای

كانكتورهای با قابلیت كاركرد بالا:

كانكتورهای استوانه ای NAS1599 برای دستیابی كامل به استاندارد NASC  طراحی شده اند. آنها دارای لاستیك آب بندی سیم از جنس  سیلیكون، در محل درگیری مقرها و همچنین  آب بندی  پوسته  از نوع  "ایستا" یا "متحرك" می باشند. آب بندی حتی در معرض اكثر روغنها یا سوختها، حفظ می شود. وجود پنج را كلید و كلیدهای مربوطه در پوسته، "قفل شدن" مناسب و همچنین هم راستایی آسان را میسر می كند. پین های پرسی  NAS1600، از یك شكل هندسی ساده برای جاافتادن در سیستم قفل كن برخوردارند. انتهای پین در پلاستیك سخت قرار می گیرد و به وسیله یك زائده فلزی (قفل كن) در محل خود نگه داشته می شود. پوسته های استاندارد از جنس آلومینیوم آنودایز سیاه شده می باشند. برای كاربردهایی كه نیاز به رسانایی دارند، پوشش كرم قابل استفاده است. دو نوع كوپلینگ اصلی قابل استفاده است، رزوه ای و بایونتی چرخشی. این كانكتورها به عنوان اعضایی از خانواده ITS، از ابزارهای جاگذاری/ درآوردن استاندارد و نیز روش استاندارد برای پرس كردن و جاگذاری استفاده می كنند.

 

 


2eKgt7RsGq

SNM8m9ZRtr