آزمایشگاه محیطی

آزمایشگاه شرایط محیطی كارن

آزمایشگاه IP و شرایط محیطی در سال ۱۳۹۷ در مجتمع آزمایشگاهی پارك با هدف ارائه خدمات آزمایشگاهی براساس استانداردهای ملی و بین المللی تاسیس گردید. آزمون‌های قابل انجام در آزمایشگاه در حوزه‌های شرایط محیطی (دما، رطوبت، برودت)، خوردگی (سالت اسپری) و آزمون‌های درجات حفاظت تامین شده توسط محفظه‌ها (كد IP) می‌باشد.

 

تجهیزات آزمایشگاه محیطی

آزمون‌ها

  • دما بالا
  • دما پایین
  • دما و رطوبت

مشخصات دستگاه: چمبر 50 لیتری Binder و چمبر 320 لیتریArminco  كه در شرایط (° C 320  ، ° C 70-  و RH 95%) انجام می‌شود.

استانداردهای آزمون‌

  •  MIL-STD-202

  • MIL-STD-810

  • EIA-364

 

 

تجهیزات آزمایشگاه خوردگی

نام آزمون: آزمون‌های خوردگی در محیط‌های مصنوعی و آزمون مه‌نمك (salt spary)

مشخصات دستگاه: دستگاه 1000  لیتری شركت پارس اهرم كه در دو محیط خنثی و اسیدی به صورت سیكلی و پیوسته انجام می‌شود.

استانداردها

  • ISO 9227
  • ASTM B117