مس و آلیاژهای آن یکی از پرکاربردترین فلزات در تولید پین کانکتور می باشد و اما محدودیت هایی هم دارند که در این مقاله به آن اشاره شده است .

upload/Content/file/114.pdf

 

نتیجه تصویری برای ‪cu alloys‬‏