صنعتی

كانكتورهای صنعتی

كانكتورهای صنعتی  ، اتصالی به شبكه برق با ولتاژ و جریان بالاتر نسبت به دوشاخه‌ها و پریزهای خانگی ایجاد می‌كنند. آنها عموماً در سیستم های چند فازی، با جریان های بالا یا زمانی كه محافظت در برابر خطرات محیطی مورد نیاز است استفاده می شوند.

Design of an industrial connector | HARTING Technology Group