كانكتورهای پزشكی

كنكتورهای پزشكی

اتصالات پزشكی و مجموعه كابل
 كانكتورهای الكتریكی برای استفاده با تجهیزات الكترونیكی پزشكی، از جمله دستگاه های تشخیصی، ابزار جراحی، برنامه های درمانی، برنامه های كاربردی دندانپزشكی، دستگاه های كمكی قلبی و تجهیزات یكبار مصرف ایده آل هستند. خط تولید كانكتورهای پزشكی جامع ما شامل اتصالات یكبار مصرف قابل استریل، قابل استفاده مجدد، هیبریدی و همچنین مقرون به صرفه است. طرح های سفارشی برای برآوردن نیازهای برنامه خاص در دسترس هستند. گزینه های مونتاژ كابل شامل سیلیكون و پوشش های كم اصطكاك است.

اK92nf9ee1Y

3udYh3Hgb3