ساخت كانكتور توسط متخصصان شركت دانش بنیان كارن

27 دی 1400
ساخت كانكتور توسط متخصصان شركت دانش بنیان كارن

مجید پوراكبر مدیر تحقیق و توسعه شركت دانش بنیان كارن در ادامه روند ساخت كانكتور را این طور توضیح داد: ابتدا در كارگاه قطعات ساخته می‌شود و بعد در آزمایشگاه بر اساس استانداردهایی بین المللی كه برای آن تعریف شده است از این قطعات تست گرفته می‌شود. سپس در این واحد كانكتورها را مونتاژ كرده و مجدداً به آزمایشگاه برگشت می‌خورد تا تست های محصولی بر روی آنها انجام ‌شود.

پوراكبر تصریح كرد: این قطعه های كانكتور با تمام كوچكی خود بسیار پر اهمیت می‌باشند و در تمام تجهیزات می‌توانند تاثیر گذار باشند، به عنوان نمونه  كانكتوری مربوط به تجهیزات پزشكی مثل گرید، كانكتور های كنترل كیفیت خودرویی مثل ساپكو و از جمله بحث‌های دیگری كه در حوزه‌های نفتی، حمل و نقل ریلی، خورشیدی، صنعتی و در بسیاری از معقول ها كاربرد دارد. در كل می‌توان گفت در هر جایی كه یك اتصال الكتریكی برقرار بشود این كانكتور در آنجا كاربرد دارد.

وی با بیان اینكه باید توجه ویژه ای به كانكتور داشت، اظهار كرد: بعد از ریشه یابی سوانح هوایی كه در دنیا اتفاق می‌افتد مشخص شده است كه در اكثر آنها همین كانكتور كوچك در هواپیما عملكرد درستی نداشته و منجر به سقوط آن شده است.

پوراكبر با بیان اینكه اصلی ترین مزیت رقابتی ما شناخت كامل استانداردها می‌باشد.‌ تاكید كرد: اگر دانش ما فراتر از نیاز مشتری باشد می‌توانیم با طراحی درست تر و دقیق تر و انتخاب تست های مناسب تر خدمات بهتری را ارائه بدهیم.

وی گفت: با توجه به پتانسیل و ظرفیتی كه داشتیم ۱۰۰ عدد كانكتور تولید كردیم و حدود ۲ میلیون دلار از خروج ارز جلوگیری كردیم.

 

 

3s8dduodrT

 

 

lpnz3KDDMW