آب بندی و هوابندی


 کانکتورهای استوانه ای آببند  KP32        دانلود کاتالوگ

کانکتورهای استوانه ای آببند     KP11     دانلود کاتالوگ

کانکتورهای استوانه ای مقاوم در برابر باران     دانلود کاتالوگ

کانکتورهای زیر آبی                 دانلود کاتالوگ

کانکتورهای مقاوم در برابر فشار       دانلود کاتالوگ

کانکتور در آب بندی و هوابندی

Hermetic connectors are designed for use in harsh application environments Sensitive photographic, sensor and surveillance equipment mounted in the tactical Unmanned Aerial Vehicle for example, must be able to operate in severe weather conditions, at high altitudes, under extremes of atmospheric pressure and in rapidly changing temperature gradients. Hermetic connector devices interconnecting the vacuum sealed black box equipment are selected for their ability to protect the controlled equipment environment by maintaining an air-tight seal between severeflight conditions and aircraft’s sensitive
payload.
Hermetic connectors are specified for applications as divergent as submarines and orbiting satellites. They are deployed to resist moisture ingress in underground applications and to withstand pressure differentials in vacuum chambers, laboratory equipment and commercial and military aircraft. Hermetic connectors, such as the MIL-DTL-38999 Series I, II, III and IV supplied by Glenair, are principally designed for use in military aerospace—in fact, the requirement for
connector hermeticity was originally driven by military electronic applications. But the products
are equally at home in commercial applications such as oil-patch logging equipment or medical
devices.
Hermeticity is generally defined as the state or condition of being air or gas tight. In interconnect applications, hermetic refers to packaging technology designed to prevent gasses from passing through pressure barriers via the connector. The reason this is important is to prevent any moisture in the leaked gas from condensing inside the pressurized enclosure.
The point at which moisture will condense is called the “dew point”—or the precise moment
when humidity, pressure, and temperature allows condensation to form
When an electric current must pass through a high-pressure differential barrier, the potential exists for gases moisture, and in some rare cases particulate matter, to also penetrate the barrier and, as described above to form condensation in
the equipment enclosure.
In the receptacle cabling on the pressurized side of the barrier this may result in dielectric breakdown, corrosion, and
loss of insulation resistance between conductors (a properly built plug assembly on the non-vacuum side is adequately sealed
with conventional environmental protections
and so is impervious to moisture ingress). The classic hermetic application is a receptacle feedthrough penetrating a pressurized bulkhead  or a pressurized equipment housing—such as is found in inertial navigation units in aircraft.
The introduction of moisture-laden air into such an enclosure may be enough to produce false readings and other malfunctions in the device

The ultimate purpose of hermetic sealing then is not merely to “avert the ingress of air or gas into pressurized environments to prevent corrosion resulting from dew point condensation,” but more precisely to insure malfunctions do not occur in sensitive electronic systems due to said ingress Hermetic connectors must perform their magicat extremely high pressure differentials, often
as high as 20,000 psi, in order to prevent fluids
and high pressure in one area from impacting
normal environmental conditions and pressures
in another. Hermetic customers may specify
the mating connector series, mounting style
(jam nut, weld mount, etc.), pin or socket
gender and layout, contact termination
type (solder cup, flat eyelet or PCB
termination), conductive or nonconductive
finish, polarization and
so on. Glenair customers may
also choose from a broad range
of contact densities and package
sizes, including standard-density
MIL-DTL-38999 Series I, II, III
and IV, our .76 in. contact spacing
Series 80 “Mighty Mouse” Connector,
and both Micro-D and D-Subminiature
rectangulars. Glenair's complete in-house
hermetic capability also affords us the ability to
produce a wide-range of special purpose hermetic
connectors designed to meet individual and
unique customer specifications.