بمظور انتخاب کانکتور در سیستم ها و ماژولهای الکتریکی ، کلیه ملزومات خود را به شرح فرم زیر برای ما ارایه نمایید تا کانکتور مناسب برایتان طراحی و یا انتخاب شود

کانکتور ها دارای کلاس های مختلف هستند:

کلاس Enviromental, non enviromental, hermetic, firewall, hevy duty, highshock, ...

 در کاربردهای غیر نظامی با عدد IP میزان مقاومت کانکتور مثل هر سیستم الکتریکی دیگر در برابر رطوبت با عدد 0 تا 9 و در برابر نفوذ ذرات و گرد و غبار با عدد 0 تا 6 معین و تست میگردد.

در کاربرد های نظامی برای هر منظور  SPEC  خاص تدوین شده مثلا از انول=اع مشخصه های آمریکایی کانکتور به موارد زیر میتوان اشاره کرد :

 MIL-C-5015

MIL-C-26489

MIL-C-58999